Welkom op de site van SBO Arcadia

SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), gesitueerd in de gemeente Kerkrade met als voornaamste voedingsgebied Kerkrade, Simpelveld en Bocholtz.

De Speciale school voor BasisOnderwijs (SBO) ARCADIA is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.  

Zij zijn afkomstig uit het regulier basisonderwijs (BaO) - Scholen voor Speciaal Onderwijs (SO REC) - scholen voor SBO (elders) - KinderdagCentra - Medisch Kleuter Dagcentra (MKD) - Kinder- en Jeugdpsychiatrie - Residentiƫle Zorg voor Licht Verstandelijke Gehandicapten (LVG) - enz.

Deze kinderen stellen hulpvragen op divers gebied die binnen de reguliere basisscholen niet of onvoldoende beantwoord kunnen worden. 

De SBO stelt zich ten doel speciaal onderwijs te verzorgen aan de kinderen voor wie vaststaat dat ze overwegend op een orthopedagogische (= ondersteuning sociaal-emotioneel) en orthodidactische (= instructie in specifieke arrangementen) benadering zijn aangewezen en dat -althans gedurende enige tijd- opvang op een SBO wenselijk is.

 

Voor eventuele aanvullende vragen of informatie kunt u terecht bij Jack van de Mortel.