• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Intranet • 🗀ONEDRIVE
  Persoonlijke map. Zie dit als je eigen ladeblok voor snelle notities of voor documenten die voor niemand anders relevant zijn.

  🗀ADMINISTRATIE
  Map voor de administratie. Niet toegankelijk voor de rest van het team.

  🗀DIRECTIE
  Map voor de Directie. Niet toegankelijk voor de rest van het team.

  🗀FOTO'S
  Per 1-1-21 slaan we hier alle foto’s op zodat we in de toekomst beter aan de AVG kunnen voldoen.
  Zet de foto’s altijd onder het juiste jaartal. Oudere foto’s slaan we op in de map archief, later zal de map Archief naar het gesloten archief worden verplaatst i.v.m. de AVG.

  🗀HANDLEIDINGEN
  Handleidingen m.b.t. ICT en diverse apparatuur.

  🗀LLN DOSSIERS
  Leerling dossiers, ook van oud leerlingen. 

  🗀MIDDENBOUW & BOVENBOUW
  Documenten die specifiek van toepassing zijn voor de midden en boven bouw zoals de agenda's en notulen van de vergaderingen, niveaugroepen, lesroosters, infoblaadjes, verkeersexamen info, en etc.

  🗀ORTHOTHEEK
  Hier slaan we digitale leermiddelen zoals werkbladen op. Gebruik de juiste categorie.

  🗀PROTOCOLLEN & FORMULIEREN   
  Map voor protocollen en lege formulieren. Geef de map altijd een logische naam.

  🗀ROOSTERS
  Map voor diverse soorten roosten (toezichtrooster beschikbaarheidsrooster etc.)

  🗀SEO
  Alle documenten mbt SEO, zoals  ZIEN! info, gedragsafspraken, gedragsposters, ABCD-schema, PAD info etc.

  🗀TLV
  TLV's  slaan we hier op.

  🗀WERKGROEPEN
  Per 1-1-21 slaan de werkgroepen hier hun documenten op . Voor elke werkgroep is er een eigen submap. Er volgt t.z.t. een verzoek om alle data die op andere plekken staat hierheen te verplaatsen.

  🗀ARCHIEF       
  Technische map met data die niet meer toegankelijk mag zijn. Niet toegankelijk voor het team.

  🗀OVERIG  
  Hier slaan we alle documenten op die niet in een andere map passen zoals de schoolkalender drukwerk etc.

  🗀PUBLIC
  VERVALLEN

  🗀DOCENTEN
  VERVALLEN

  🗀SCHOOLINFO   
  VERVALLEN

  🗀ICT-BEHEER
  Map voor de ict’ers. Niet toegankelijk voor het team.

  🗀FACILITAIR
  Map voor Facilitair o.a. informatie over het gebouw en technische installaties. Niet toegankelijk voor het team.

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Veel plezier met het bekijken van deze Website…

smily uitdagend leren én uitdagend spelen