Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan voor elke school. De functie van de MR is om mede erop toe te zien dat de school goed functioneert. De raad is mag mee vergaderen over onderwerpen binnen de school. Ook mag de MR advies geven of stemmen over besluiten van het College van Bestuur, de directie en het schoolteam. In de MR zitten personeelsleden, maar ook ouders/ verzorgers. De directie sluit, bij een gedeelte van de MR-vergadering, aan.

De MR houdt contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De MR-leden van schooljaar 2022-2023 zijn:

Mevr. Lilian Schoonbrood-Schiffers  Voorzitter MR
Mevr. Nynke Hartman                      Personeelsgeleding
Dhr. Jurriaan van der Laan            Oudergeleding
Mevr. Joyce Szalata      Oudergeleding

De MR vergadert dit schooljaar op:

28 September
16 November
18 Januari
1 Maart
14 Mei
28 Juni

Meer weten over SBO Arcadia?

Lees meer over onze school voor speciaal basisonderwijs.