Ouderraad

De ouderraad (OR) van SBO Arcadia bestaat uit ouders van onze leerlingen. De OR geeft onder andere advies aan de directie. De vergaderingen van de ouderraad worden bijgewoond door een vaste contactpersoon. Regelmatig overlegt de ouderraad over geplande activiteiten van de ouderraad. Ze helpen namelijk mee bij het organiseren van bijvoorbeeld de schoolreis, feesten, excursies en sportactiviteiten.

Ouderbijdrage

Om deze activiteiten te organiseren, vraagt de ouderraad vraagt van elke ouder een financiële bijdrage. Het bedrag wordt jaarlijks afgesproken tijdens de jaarvergadering. Als ouder ben je niet verplicht om deze te betalen. Het is een vrijwillige bijdrage.

Meehelpen

De ouderraad kan altijd hulp gebruiken! Wil je helpen met het organiseren van activiteiten? Neem dan contact op met Gianna Rutten. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de directie of de administratie.

De OR-leden van schooljaar 2022-2023 zijn:

Mevr. Gianna Pinna                          Oudergeleding
Dhr. Desmond Rutten                       Oudergeleding
Mevr. Femke Frohn                           Oudergeleding
Mevr. Yana Verberne                        Personeelsgeleding
Mevr. Ellen Gobbels                          Personeelsgeleding
Docent met kind

Meer weten over SBO Arcadia?

Lees meer over onze school voor speciaal basisonderwijs.