Over SBO Arcadia

SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs dat onder het bestuur van MOVARE valt.

Onze school bestaat uit circa 120 kinderen, verdeeld over 9 klassen. Hiervan zijn 3 klassen onderbouw, 3 klassen middenbouw en 3 klassen bovenbouw.

Het is de kerntaak van SBO Arcadia om kinderen te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’. Of dit nou gaat om hulp bij het leren of hulp bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Na overleg met verschillende organisaties wordt gekozen voor het speciaal basisonderwijs. Hier krijgt het kind alle aandacht en ondersteuning die het nodig heeft. Door problemen bij het leren en mogelijk ook gedragsproblemen is er sprake van een leerachterstand. Dit klinkt vaak ernstig, maar met de juiste begeleiding ontstaan positieve ontwikkelingen.

Naast een afdeling voor kleuters is er een aantal vervolg groepen met het niveau van groep 3 tot en met groep 8 in vergelijking met het reguliere Basisonderwijs. Dit niveau is natuurlijk afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van het kind.

Neem een kijkje op SBO Arcadia!

Bekijk al onze foto’s in onze fotogalerij.