Naschoolse sport

Naschoolse sportclubs dragen bij aan de beweging van kinderen. Er zijn verschillende mogelijkheden in de buurt van school.

Only Friends

Verzorgt de sportles op maandag na school.

Bijzonder in Beweging

Verzorgt op dinsdag de weerbaarheidstraining en donderdag de dansles na school.

BC Titans

Verzorgt op vrijdag basketballes na school.

Wil je meer weten over de naschoolse sportactiviteiten? Neem dan contact op met Chantal Bos door te mailen naar cbos@alcander.nl.

spelende kinderen

Snoezelruimte

Sinds 2022 hebben wij een snoezelruimte op school. Dit is een ruimte waarin kinderen hun zintuigen kunnen stimuleren. Het doel hiervan kan zowel ontspanning als focus zijn. De stimulering van de zintuigen dient als prettig te worden ervaren. Dit bevordert namelijk het welzijn en functioneren van kinderen.

In de ruimte zijn onder andere knuffels, een verzwaringsdeken, ballen een rustgevend speelgoed aanwezig. Ook kunnen kinderen luisteren naar muziek, filmpjes kijken of even liggen op een kussen.

Na ongeveer 15 minuten is het kind weer ontspannen en gefocust.

Crearondes

SBO Arcadia heeft ook veel aandacht voor creatieve vakken. Ook hier kunnen kinderen veel van én met elkaar leren en talent ontdekken.

Elke bouw heeft per week twee crearondes van elk één uur. Tijdens deze crearondes krijgen de kinderen in kleine groepen les in de vakken:

  • Handvaardigheid
  • Techniek
  • Koken
  • EHBO (bovenbouw)
  • Tekenen
  • Bewegingsonderwijs
  • Drama

Bewegend leren

SBO Arcadia heeft aandacht voor beweging tijdens de schooldag. Dit noemen we de dynamische schooldag. Zittend leren en bewegen worden regelmatig afgewisseld. Zo ontstaan er genoeg momenten voor inspanning, ontspanning en sociaal bezig zijn.

Beweging is goed voor de motorische ontwikkeling, de lichamelijke gezondheid en het voorkomen van ziektes. Maar het heeft ook een positief effect op het welbevinden en het zelfvertrouwen van een kind. Het verhoogt de concentratie en het plezier tijdens het leren.

Ook het spelen tijdens de pauze zijn onderdeel van een dynamische schooldag.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn scholen verplicht 2 keer per week 45 minuten bewegingslessen te geven.

Stam- en niveaugroepen

SBO Arcadia werkt met stam- en niveaugroepen. Op deze manier kunnen wij onze kinderen de best passende leerstof aanbieden.

In de onder-, midden-, en bovenbouw zijn de leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteuners samen verantwoordelijk voor het onderwijs. De vakken taal, lezen, spelling en rekenen vinden plaats in een niveaugroep. In beide groepen leren de kinderen van én met elkaar op het niveau dat past bij hun ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie in onze schoolgids.

kind leert
Docent met kind

Kiest u SBO Arcadia voor uw kind?

Uw zoon of dochter is van harte welkom!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details