Over SBO Arcadia

SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs dat onder het bestuur van MOVARE valt.

Onze school bestaat uit circa 120 kinderen, verdeeld over 9 klassen. Hiervan zijn 3 klassen onderbouw, 3 klassen middenbouw en 3 klassen bovenbouw.

Het is de kerntaak van SBO Arcadia om kinderen te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’. Of dit nou gaat om hulp bij het leren of hulp bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Na overleg met verschillende organisaties wordt gekozen voor het speciaal basisonderwijs. Hier krijgt het kind alle aandacht en ondersteuning die het nodig heeft. Door problemen bij het leren en mogelijk ook gedragsproblemen is er sprake van een leerachterstand. Dit klinkt vaak ernstig, maar met de juiste begeleiding ontstaan positieve ontwikkelingen.

Naast een afdeling voor kleuters is er een aantal vervolg groepen met het niveau van groep 3 tot en met groep 8 in vergelijking met het reguliere Basisonderwijs. Dit niveau is natuurlijk afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van het kind.

Ouderraad

De ouderraad (OR) van SBO Arcadia bestaat uit ouders van onze leerlingen. De OR geeft onder andere advies aan de directie. De vergaderingen van de ouderraad worden bijgewoond door een vaste contactpersoon. Regelmatig overlegt de ouderraad over geplande activiteiten van de ouderraad. Ze helpen namelijk mee bij het organiseren van bijvoorbeeld de schoolreis, feesten, excursies en sportactiviteiten.

Ouderbijdrage

Om deze activiteiten te organiseren, vraagt de ouderraad vraagt van elke ouder een financiële bijdrage. Het bedrag wordt jaarlijks afgesproken tijdens de jaarvergadering. Als ouder ben je niet verplicht om deze te betalen. Het is een vrijwillige bijdrage.

Meehelpen

De ouderraad kan altijd hulp gebruiken! Wil je helpen met het organiseren van activiteiten? Neem dan contact op met Gianna Rutten. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de directie of de administratie.

De OR-leden van schooljaar 2022-2023 zijn:

Mevr. Gianna Pinna                          Oudergeleding
Dhr. Desmond Rutten                       Oudergeleding
Mevr. Femke Frohn                           Oudergeleding
Mevr. Yana Verberne                        Personeelsgeleding
Mevr. Ellen Gobbels                          Personeelsgeleding

Wie zijn wij?

Kijkje op Arcadia

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan voor elke school. De functie van de MR is om mede erop toe te zien dat de school goed functioneert. De raad is mag mee vergaderen over onderwerpen binnen de school. Ook mag de MR advies geven of stemmen over besluiten van het College van Bestuur, de directie en het schoolteam. In de MR zitten personeelsleden, maar ook ouders/ verzorgers. De directie sluit, bij een gedeelte van de MR-vergadering, aan.

De MR houdt contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De MR-leden van schooljaar 2022-2023 zijn:

Mevr. Lilian Schoonbrood-Schiffers  Voorzitter MR
Mevr. Nynke Hartman                      Personeelsgeleding
Dhr. Jurriaan van der Laan            Oudergeleding
Mevr. Joyce Szalata      Oudergeleding

De MR vergadert dit schooljaar op:

28 September
16 November
18 Januari
1 Maart
14 Mei
28 Juni
Docent met kind

Wij zoeken collega’s die écht het verschil willen maken

Wij bieden jou werkplezier, tijd voor zelfontwikkeling en een plek in een hecht team. Bekijk al onze vacatures via www.werkenbijmovare.nl

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details